De wijk Capelle West in Capelle aan Den IJssel

Zowel Capelle-West als 's-Gravenland liggen relatief afgesneden van de rest van Capelle. De Algeraweg vormt een barriëre tussen deze wijken en de rest van Capelle. De verbindingen naar Capelle-West langs de dijk en naar 's-Gravenland door de tunnel onder de Algeraweg ten spijt.

Capelle-West is een van de oorspronkelijke kernen van Capelle. Deze wijk bestaat uit drie woonbuurten - de Kleine Zeeheldenbuurt en de Loedt, het centrum van West en de Redenbuurt. De Kleine Zeeheldenbuurt dateert van rond de eeuwwisseling met smalle straten, traditioneel veel rijtjeswoningen en onvoldoende parkeermogelijkheid. De Loedt kenmerkt zich door gemengd gebruik, grasland en boomgaarden, een open verkaveling en een verzameling van voormalige boerderijen. Het centrum dateert uit de jaren vijftig en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen met een aantal winkels en bedrijven. De Redenbuurt bestaat uit twee delen, een deel van de woningvoorraad is gebouwd in 1970 en het andere deel in 1990. Beide delen bestaan uit eengezinswoningen.

Het centrum van de wijk Capelle-West is in de jaren vijftig van de 20e eeuw gebouwd en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen met winkels en een aantal autobedrijven. De Redenbuurt is in 1970 gebouwd volgens het woonerfprincipe met eengezinswoningen en voltooid in 1990 met de toevoeging van nog meer eengezinswoningen.

Er zijn twee bedrijventerreinen waarvan één binnendijks voor "schone" bedrijven en een buitendijks voor zwaardere en lichtere industrie. Evenwijdig aan de Hollandsche IJssel bevinden zich groenzones. Tussen Capelle-West en 's-Gravenland is een groene buffer waarin het volkstuincomplex en een vijver zijn opgenomen. Er zijn ook twee wijkparken, een in het centrum en één in het oosten van de wijk. In de wijk is een (kleine) buurtwinkelcentrum aanwezig.

De wijk Capelle-West heeft groenzones langs de dijk. Ook is er een groenzone aanwezig tussen deze wijk en de wijk 's-Gravenland, de groene buffer. In deze zone zijn een volkstuinencomplex, een dierenweide, een rosarium en een recreatievijver ondergebracht. Verder zijn er enkele speelplaatsen, spelvelden, een speeltuin en een klein park in Capelle-West aanwezig. De bewoners hechten zeer aan deze groengebieden die middels het bestemmingsplan uit 1997 zijn "veilig gesteld". In het Jaarwerkplan 2000 van het Wijkoverlegplatform.