De wijk 's-Gravenland in Capelle aan Den IJssel

's-Gravenland is een relatief nieuwe, kwalitatief goede wijk met redelijk veel waterpartijen en groenvoorzieningen, een winkelcentrum en veel variaties in woningbouw en architectuur. Een deel van de woningen is gebouwd conform de normen van het duurzaam bouwen en in het oosten van de wijk ligt een biezenveld voor de zuivering van regenwater.

Bewoners ervaren een gebrek aan openbare ruimte voor activiteiten van jongeren en de jeugd.

Zowel Capelle-West als 's-Gravenland liggen relatief afgesneden van de rest van Capelle. De Algeraweg vormt een barrière tussen deze wijken en de rest van Capelle. De verbindingen naar Capelle-West langs de dijk en naar 's-Gravenland door de tunnel onder de Algeraweg ten spijt.

's-Gravenland is gebouwd in de periode 1995-1999. De wijk is relatief dicht bebouwd en in tegenstelling tot wijken als Middelwatering en Oostgaarde is er weinig ruimte voor verandering. De wijk is net zoals de andere wijken in Capelle naar binnen gericht.

In 's-Gravenland zijn er veel bedrijven aan huis. In de wijk is een (klein) buurtwinkelcentrum aanwezig.