Werkwijze

Werkwijze

Het gaat te ver hier een gedetailleerde beschrijving te geven van de werkwijze van Sorgeloos. Om u toch een beeld te geven hoe de onafhankelijke Sorgeloos adviseur zijn functie als bemiddelaar tussen financiële instellingen en de klant waarmaakt, geven wij u in deze sectie een beschrijving van de Sorgeloos filosofie en het stappenplan.

Sorgeloos Filosofie
De essentie van de Sorgeloos-formule is kwalitatief hoogwaardige advisering en betrouwbaarheid van de adviseur. Als klant krijgt u maatwerk in duidelijke en begrijpelijke taal, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Bezoek de pagina 'Filosofie', in het submenu, voor meer informatie.

Sorgeloos stappenplan
Zoals de financiële oplossing die wij u bieden strikt persoonlijk is, is ook de weg naar de beste oplossing een individueel traject.

Toch willen wij u een indicatie geven hoe dit traject verloopt. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de stappen die worden gezet om te komen tot een financiële maatwerkoplossing.

    * Stap 1

    U gaat een huis kopen of wenst uw hypotheek aan te passen of over te sluiten.

    * Stap 2

    U neemt contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch of middels het formulier 'Aanvraag hypotheekadvies' op deze site.

    * Stap 3

    Er wordt een afspraak met een Sorgeloos-adviseur gemaakt.

    * Stap 4

    Tijdens het eerste gesprek inventariseert de adviseur uw wensen.

    * Stap 5

    Op basis van uw gegevens en wensen gaat de adviseur een op maat gemaakt voorstel maken.

    * Stap 6

    Tijdens het tweede gesprek bespreekt de adviseur met u de  mogelijkheden voor uw (nieuwe) hypotheek.

    * Stap 7

    De adviseur gaat via het Support Office van Sorgeloos Hypotheken te Hardinxveld-Giessendam de door u gewenste hypotheek aanvragen.

    * Stap 8

    Na ontvangst van de offerte van de financiële instelling maakt de adviseur met u een afspraak om deze offerte te bespreken en -indien akkoord- te ondertekenen. Bij dit gesprek komen ook alle benodigde bescheiden aan bod, zoals bijvoorbeeld taxatierapport, salarisstrook en werkgeversverklaring.

    * Stap 9

    Indien noodzakelijk wordt een taxatieopdracht gegeven en worden alle benodigde aanvraagformulieren via het Support Office naar de betreffende financiële instelling gezonden.

    * Stap 10

    Het Support Office van Sorgeloos zorgt voor de verdere verwerking van alle bescheiden, schrijft de notaris aan en zorgt voor het volgen van uw dossier via een volledig geautomatiseerd systeem.

    * Stap 11

    Na ontvangst van het definitieve akkoord van de financiële instelling wordt u hiervan door de adviseur op de hoogte gesteld en kan met de notaris een afspraak voor het “passeren” van de hypotheek worden gemaakt.

    * Stap 12

    Ook na het passeren van de hypotheek wordt uw dossier niet “omgezet” in een nummer, maar kunt u altijd rekenen op de service en kennis van uw Sorgeloos-adviseur. Indien uw persoonlijke en/of financiële situatie wijzigt, is het verstandig uw adviseur hierover te informeren.