De wijk Oostgaarde in Capelle aan Den IJssel

De wijk Oostgaarde is in het algemeen ruim opgezet met veel groen en waterpartijen. Ten oosten van de wijk ligt het Hitlandbos en ten zuiden de Hollandse IJssel. De wijk heeft naast woonbuurten ook sportvelden, een bedrijventerrein (de Wormerhoek) en een vrachtwagenparkeerplaats. Voor wat het milieu betreft is Oostgaarde een wijk met veel buurt- en wijkgroen, gelegen aan de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).

De wijk Oostgaarde wordt in het noorden begrensd door de Abram van Rijkevorselweg, in het zuiden door de Hollandse IJssel, in het westen door de Couwenhoekseweg en in het oosten door het Hitland.

De buurten in Oostgaarde zijn afzonderlijke eilanden, elk met een eigen karakter. De ontsluiting van deze "eilanden" voor zowel fiets als autoverkeer is vaak onduidelijk en onoverzichtelijk, mede als gevolg van de inrichting van het openbaar groen in de wijk.

68% van de woningvoorraad in Oostgaarde bestaat uit huurwoningen. In Oostgaarde zijn er drie buurten die aandacht vragen gezien de ontwikkelingen in de buurt en de kwaliteit van de woningvoorraad. Een in het oog springend voorbeeld is de Hoeken. De woningen in deze buurt zijn ruim met een galerij en liftontsluiting. Kwalitatief zijn deze woningen goed te noemen, maar de massaliteit van het complex is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid. De hoekenbuurt bestaat van 100% uit bereikbare huurwoningen. In deze buurt wonen veel mensen met een zwakke sociaal-economische positie en doen zich steeds groter wordende problemen op het gebied van de leefbaarheid voor. Deze problemen worden o.a. veroorzaakt door het gedrag van een deel van de bewoners. De buurt wordt door veel van haar bewoners als onveilig ervaren.

Een tweede buurt/complex met een vrij massaal karakter en een bijzondere architectonische vormgeving is de Bergen. In deze buurt worden aanpassingen aan de entrees en de woonomgeving uitgevoerd, om de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te vergroten. Daarnaast worden de woningen gerenoveerd. Na de renovatie zullen een aantal woningen worden verkocht en vinden er aanpassingen in de huur plaats. Dit pakket van maatregelen moet voldoende zijn om de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te verbeteren en om de woningmarktpositie van de buurt te waarborgen.

De derde buurt die de aandacht vraagt in Oostgaarde is de Diepenbuurt. Deze buurt heeft eveneens een bijzondere architectonische vormgeving. Met name de woningen die onderdeel uitmaken van het geheel rondom winkelcentrum de Terp. Het betreft woningen met meerdere ingangen op verschillende niveaus, woningen met voordeuren in de parkeergarage en splitlevel-woningen verdeeld over meerdere woonlagen. Ondanks de ligging aan het eindpunt van de metro en de aanwezigheid van het winkelcentrum, zijn deze woningen niet populair. Het winkelcentrum zelf is tanend en de parkeergarage wordt als onveilig ervaren door bewoners en bezoekers.

De overige buurten in de wijk Oostgaarde geven op dit moment weinig aanleiding tot ingrijpen wanneer het gaat om de leefbaarheid en de kwaliteit van de woningvoorraad. Incidenteel zijn er complexen die qua (woontechnische) kwaliteit aanleiding kunnen geven tot ingrijpen.

Oostgaarde grenst aan het recreatiegebied Hitland en het Schollebos ligt op fiets afstand. In de wijk zelf is een sportpark, een tennispark en een sporthal aanwezig.