De wijk Schenkel in Capelle aan Den IJssel

De wijk Schenkel is een wijk met een scala aan woonmilieus variërend van straatjes met kleine eengezinswoningen tot hoogbouw complexen in de buurt van het metrostation. Er zijn buurten met sociale woningbouw en buurten met (dure) koopwoningen. De differentiatie beperkt zich niet tot de bebouwing. De wijk Schenkel heeft parken, sportvelden, buurt- en wijkgroen variërend in beplanting en karakter van natuurlijk groen tot strakke groenstroken in delen van de woonbuurten. De Molenbuurt is gebouwd op "eilanden" met veel water terwijl in andere delen van de wijk er voor Capelse begrippen relatief weinig water aanwezig is.

Schenkel wordt begrensd door Rotterdam in het westen en noorden, door de Kanaalweg in het oosten en door de ringvaart in het zuiden. De 's-Gravenweg en omgeving beslaat het gebied tussen de ringvaart en de Abram van Rijkevorselweg van Rotterdam tot aan Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het 's-Gravenweggebied is in ecologisch, cultuurhistorisch en structurerend opzicht waardevol. De cultuurhistorische waarde van dit gebied wordt echter successievelijk aangetast door bebouwing en andere ontwikkelingen, zoals de aanleg van de golfbaan. Binnen de wijk Schenkel kan onderscheid worden gemaakt tussen de zuidelijke buurten - Bermweg en omgeving, Bloemenbuurt en Florabuurt - en de noordelijke Molenbuurt. De Bermweg e.o. is een lintbebouwing met historisch waardevolle gebouwen tussen de meer moderne bebouwing. De Bloemenbuurt en de Florabuurt worden gekenmerkt door een rechthoekige "stempel"-structuur daterend uit de jaren vijftig en zestig. Deze buurten zijn ruim en groen van opzet. De woningen in de Bloemenbuurt zijn echter klein en woontechnisch verouderd. In deze buurt vindt de eerste herstructurering in Capelle op bescheiden schaal plaats. De Florabuurt bestaat uitsluitend uit middel/hoogbouw, grotendeels huurwoningen in bezit van particuliere verhuurders.
De Molenbuurt worden gekenmerkt door een jaren zeventig opzet van eilanden en woonerven. In deze buurt staan uitsluitend koopwoningen.

De verkeersontsluiting van de regionale voorzieningen in de wijk Schenkel, het IJsselland ziekenhuis en het Bavo, is niet optimaal en veroorzaakt verkeersproblemen in de wijk.

Langs de Bermweg en de Kanaalweg (Capelseweg) bevinden zich winkels en bedrijven. Het winkelcentrum De Luifel is uitgebreid met een nieuwe vestiging voor de supermarkt. In Winkelcentrum De Wingerd wordt de supermarkt uitgebreid.

De wijk Schenkel bestaat uit verschillende woonmilieus. De buurten Bermweg e.o. en 's-Gravenweg e.o. zijn voornamelijk opgebouwd uit lintbebouwing in verschillende stijlen en verschillende bouwjaren. Incidenteel zijn haaks op deze wegen straten of buurten ontstaan. De woningen langs de Bermweg en 's-Gravenweg zijn overwegend (dure) koopwoningen. Langs de Ringvaart liggen enkele woonboten. In het gebied zijn ook een aantal historisch waardevol gebouwen en monumenten te vinden. De Bermweg e.o. is rommeliger en minder overzichtelijk dan de 's-Gravenweg.

De Bloemenbuurt is gebouwd in de jaren zeventig en bestaat uit kleine eengezinswoningen en portiekwoningen. De huurwoningen in deze buurt zijn eigendom van Woningpartners. Op het Meidoornveld worden portiekwoningen vervangen door eengezinswoningen in de koop- en de huursector. Gezien de woontechnische kwaliteit van de woningen is het waarschijnlijk, dat het in deze buurt niet bij herstructurering van het Meidoornveld blijft.

De Florabuurt bestaat uitsluitend uit Midden/hoogbouw huurwoningen. Slechts een deel van deze woningen is eigendom van Woningpartners. In deze buurt zijn woningen van Woningstichting De Samenwerking verkocht aan een belegger, die de woningen (op termijn) verkoopt. Er worden geen signalen opgevangen over de ontwikkelingen op het gebied van de leefbaarheid in deze buurt. Mede gezien de verkoop van woningen en de versnipperde eigendomssituatie die kan ontstaan, is monitoring van de ontwikkelingen in deze buurt wenselijk. De bevolking in deze buurt is vergrijsd. De buurt ligt naast metrostation Schenkel waardoor voorzieningen goed bereikbaar zijn.

In Schenkel zijn verschillende recreatiemogelijkheden waaronder het Sportpark Schenkel, de vijver en enkele speelplekken en -plaatsen. Daarnaast is het Schollebos binnen enkele minuten fiets- of wandelafstand bereikbaar.