De wijk Schollevaar in Capelle aan Den IJssel

De wijk Schollevaar is gebouwd tussen 1975 en 1984 op basis van het woonerven principe. Slingerroutes voor de auto ontsluiten de wijk en de woonerven. Fiets en wandelpaden doorsnijden de wijk en liggen los van de autoroutes. De wijk is groen, waterrijk en gevarieerd. De wijk kent buurten met verschillende karakters en is aan de zuidkant ontsloten door het Schollebos en aan oostzijde door het Hitlandbos. Aan de noordzijde ligt de Hoofdweg en is er een korte verbinding naar de rijksweg A20. Capelle aan den IJssel heeft in de wijk Schollevaar de beschikking over een treinverbinding met Rotterdam en Utrecht. De spoorbaan is gelegen in het noordelijk gedeelte van de wijk Schollevaar. De spoorlijn Rotterdam-Gouda-Utrecht snijdt de wijk Schollevaar in tweeën.

De wijk heeft intrinsiek veel kwaliteit, zoals veel groen en waterpartijen, die deels verscholen gaat achter woningen en wilde begroeiing. Bij station Schollevaar bevindt zich het winkelcentrum De Scholver. Naast het winkelcentrum zijn er winkels gevestigd op het Maria Danneelserf. Verder is er in Schollevaar-Oost een supermarkt aanwezig. Op verschillende locaties zijn bedrijven gevestigd, onder andere in voormalige winkelpanden en in woon/werkeenheden.

In Schollevaar bestaat 53% van de woningenvoorraad uit huurwoningen.

De wijk Schollevaar is gebouwd aan het einde van de jaren zeventig en in begin jaren tachtig. Deze tijd wordt gekenmerkt door hoge bouwkosten, een hoge rentestand en een grotendeels ingestorte koopwoningenmarkt. In heel Schollevaar zijn de huren in relatie tot de geboden kwaliteit relatief hoog. Dankzij de financieringsvorm dynamische kostprijs (DKP) hebben de huurwoningen een hoge financieringslast. Veel van de woningen in deze wijk, zowel koop als huur, hebben te kampen met bouwfysische gebreken. In Schollevaar-Oost is in een hogere woningdichtheid gebouwd. Ook zijn er in dit gebied meer huurwoningen gerealiseerd dan elders in Schollevaar. In Schollevaar-Oost zijn anno 1999 sociale problemen; de leefbaarheid in enkele straten staat zwaar onder druk. In combinatie met structurele leegstand is dit aanleiding tot het ontwikkelen van een plan van aanpak voor Schollevaar-Oost.